İPTAL VE İADE ŞARTLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6.Alıcı ödemeyi yapmayı ihmal ettiği halde, Ürün’ü hasarsız ve kullanılmamış olarak Satıcı’ya Satıcı’nın belirteceği yöntemle geri iade edeceğini kabul eder. Ürün’ün iadesi sebebi ile oluşacak herhangi bir masraf Alıcı’ya aittir. Satıcı, Ürün bedeli ve/veya Ürün’de oluşan herhangi bir hasar ve/veya Sözleşme kapsamında veya hukuki tüm haklarını ayrıca ve her hal ve karda saklı tutar.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7.Ürün’ün Satıcı’ya teslimatının gerçekleşmesinden sonra herhangi bir sebepten dolayı, ödeme işleminin gerçekleştirildiği kredi kartının ait olduğu Banka ve/veya finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ve/veya ödemiş olduğu tutarı geri talep etmesi durumunda, Alıcı  14 gün içerisinde Satıcı’ya Satıcı’nın iletişim adreslerinden herhangi birinden ulaşarak alternatif ödeme yolları hususunda uzlaşıp Satıcı’ya ödemeyi gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8.Satıcı tarafından Alıcı’nın satın almış olduğu herhangi bir Ürün’ün tedarik edilemeyecek olması durumunda, Satıcı’nınbu durum bilgisine gelmesinden itibaren en az 5 iş günü içerisinde Alıcı’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Alıcı bilgilendirildiği andan itibaren Alıcı’nın siparişi iptal edilmiş addolunur ve Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün ve teslimat için ödemiş olduğu toplam bedel Alıcı’ya 14 iş günü içerisinde iade etmekle mükelleftir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’danherhangi bir maddi ve/veya manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

9.Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda Ürün’ü kontrol etmekle ve kargodan dolayı Ürün’de oluşan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Alıcı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

CAYMA HAKKI:

ADE,CAYMA ve DEĞİŞİM HAKKI 

10.Satıcı, kapıdan satış yapmadığı için alıcının herhangi bir cayma ve iade hakkı mevcut değildir. Ancak alıcı ürün/ürünler kendisine kurye/kargo şirketi tarafından kendisine teslim edildiği an ürünü kontrol etmek yükümlülğündedir. Yine alıcı ürünü kontrol ettiği an satıcının kusurundan kaynaklı herhangi bir sorun görmesi durumunda ürünü teslim almamalı ve kurye/kargo şirketine iade etmelidir.   

Ürün değişimi edilemeyecek koşullar:

  1. a) Etiketi üründen koparılmış veya zarar görülmüş,
  2. b) Teslim alındığından itibaren 5 işgünü geçmiş ürünler,
  3. c) Sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler (iç çamaşırı, mayo vb. )
  4. d) Ürünler kendisine teslim edilirken kendisine verilen faturası yanında olmayanlar,

Sıcak, güneş vb gibi gerekçelerle hasara uğramış ürünler

 

 

11.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: SHOPOINTCY

ADRES:

EPOSTA:shopointcy@serenabutik.com

TEL: 0548 871 0505

FAKS:0392 22 54 619

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Alıcı, Onay E-postasının kendisine gönderildiği andan itibaren 5 saat içerisinde siparişi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve zarar ziyan ödemeksizin siparişten ve/veya Sözleşmeden cayma hakkına haizdir. Bu süreçte Alıcı’dan alınan herhangi bir ödeme tutarı Satıcı tarafından 14 iş günü içerisinde Alıcı’nın gerçekleştirdiği ödeme şekline uygun olarak iade edilecektir. Ancak Alıcı, mezkur 5 saat geçtikten sonra ve Ürün’ün teslimine kadar olan süre içerisinde cayma hakkı kullanması taktirde Satıcı’nın siparişin ve/veya Sözleşmenin iptali nedeniyle herhangi bir zarar ziyana uğraması durumunda bu zarar ziyandan Alıcı sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

İADE KOŞULLARI:

13.Alıcı’nın cayma ve/veya iade hakkını kullanacağına dair bildirimi yukarıda belirtilen süre içerisinde Kargo ile iade seçeneği ve mağazaya giderek gerçekleştirmesi gerekir. 

14.İç Giyim Ürünlerinde, Alıcı herhangi bir iadenin mümkün olmadığını okuduğunu ve bildiğini kabul eder. Alıcı’ya ulaşan giyim Ürün’ünün size hususunda Alıcı’nın şikayeti olması durumunda Satıcı, sadece Ürün’ün size’ında değişiklik gerçekleştirir. Böyle bir değişim için Alıcı yukarıda belirtilen süre içerisinde Ana Teslim Noktası’e giderek işlemini gerçekleştirir.

15.Alıcı kampanya ve/veya indirimli olarak satın aldığı Ürünlerde cayma ve/veya iade hakkının 14 gün olduğu hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan eder ancak bu durumda Satıcı, olması durumunda, Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödeme planı ve/veya parasal değerleri Alıcı’dan tahsil ve mahsup hakkını saklı tutar. Kampanyalı ve/veya indirimli satın alınan Ürünler için Madde 7.2 ve 7.3 ayni şekilde uygulanır ve geçerlidir.

16.Alıcı tarafından verilen siparişin birden fazla Ürün içermesi durumunda Ürünlerden bir tanesinin veya bir kısmının iadesi sadece Ürünün teslimatından sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde mümkündür.

17.Alıcı, Ürünlerin iadesinin yalnızca işbu Sözleşmede belirtilen durumlarda ve şartlarda ve yöntemle gerçekleştirebileceğini okuduğunu ve anladığını ve bilgisi dahilinde olduğunu beyan eder. Alıcı’nın cayma süresini aşması ve/veya usulüne uygun iade işlemlerini gerçekleştirmemesi durumunda Satıcı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

18.Alıcı kampanya ve/veya indirimli olarak satın aldığı Ürünlerde cayma ve/veya iade hakkının 14 gün olduğu hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan eder ancak bu durumda Satıcı, olması durumunda, Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödeme planı ve/veya parasal değerleri Alıcı’dan tahsil ve mahsup hakkını saklı tutar. Kampanyalı ve/veya indirimli satın alınan Ürünler için Madde 7.2 ve 7.3 ayni şekilde uygulanır ve geçerlidir.

19.Alıcı tarafından verilen siparişin birden fazla Ürün içermesi durumunda Ürünlerden bir tanesinin veya bir kısmının iadesi sadece Ürünün teslimatından sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde mümkündür.

20.Alıcı, Ürünlerin iadesinin yalnızca işbu Sözleşmede belirtilen durumlarda ve şartlarda ve yöntemle gerçekleştirebileceğini okuduğunu ve anladığını ve bilgisi dahilinde olduğunu beyan eder. Alıcı’nın cayma süresini aşması ve/veya usulüne uygun iade işlemlerini gerçekleştirmemesi durumunda Satıcı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.Alıcı, aşağıda belirtilen Ürünlere ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, cayma ve/veya iade hakkını kullanamaz:

21.1Finansal piyasalardaki dalgalanmalar sebebi ile Ürün fiyatında olan değişimler;

21.2Alıcı’nın istekleri doğrultusunda özel hale getirilen Ürünler (Ürünler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler);

21.3Tesliminden sonra ambalajından çıkarılmış ve/veya mühür, bant, paket gibi koruyucu unsurlarından çıkarılmış ve sağlık ve/veya hijyen açısından iadesi uygun olmayan Ürünler;

21.4Giyim Ürünlerinde etiketi çıkarışmış Ürünler;

21.5Giyim Ürünlerinde iç çamaşır ve mayo ürünleri;

21.6Makyaj Ürünlerinin tümü;

21.7Takı Ürünlerini ilgilendirdiği ölçüde küpeler;

21.8Tesliminin akabinde başka Ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünler.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

22.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

23.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

 

whatsapp Whatsapp